Důležitá upozornění

Představujeme se

79

Společnost Pečecké služby s.r.o. vznikla v roce 1999 transformací příspěvkové organizace Technické služby města Peček a do obchodního rejstříku byla zapsána 29.12.1999 u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 74074.

Jednatel společnosti:

Adriána Borovičková 

Den vzniku funkce: 1. ledna 2012

Způsob jednání: Společnost zastupuje a navenek jménem společnosti jedná jednatel samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel samostatně.

Valnou hromadu společnosti dle zákona č 102/2000 sb. obcích, vykonává Rada města ve složení:

 • Milan URBAN – starosta
 • Milan PALUSKA – místostarosta
 • Ing. Karel KRIŠTOUFEK – člen rady
 • Šárka HORYNOVÁ – členka rady
 • Martin HOMAN – člen rady
 • Ing.Arch. Pavel ŠVANDA M.Sc – člen rady
 • Ing. Petr ZEDNÍK – člen rady

 

Předmětem podnikání je:

 • Provozování vodovodů a kanalizací
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • Poskytování služeb pro zemědělství s zahradnictví
 • Silniční motorová doprava
 
 

Služby:

Služby, které Pečecké služby s.r.o. vykonávají pro město Pečky jsou prováděny na základě smluvních vztahů. Jsou podepsány smlouvy na:

 • Dodávku pitné a čištění odpadní vody
 • Údržbu veřejné zeleně
 • Údržbu a čištění místních komunikací včetně zimní údržby
 • Údržbu a provoz veřejného osvětlení
 • Údržbu městského rozhlasu
 • Údržbu městského hřbitova
 • Nakládání s odpady

Náplní jednotlivých smluv jsou následující činnosti:

Dodávka pitné a čištění odpadní vody

Údržba veřejné zeleně

 • údržba trávníků (sekání, hrabání, výsev)
 • odstraňování náletových dřevin
 • prořezávání a kácení stromů

Údržba a čištění místních komunikací včetně zimní údržby

 • ruční a strojní čištění místních komunikací a chodníků včetně odvozu smetků z města a městské části Velké Chvalovice
 • opravy a údržba betonových, živičných a dlážděných komunikací a chodníků
 • dopravní znační místních komunikací
 • zajištění zimní údržby komunikací a chodníků ve městě a v městské části Velké Chvalovice

Údržba a provoz veřejného osvětlení

 • údržba a opravy spínacích rozvaděčů, stožárů, světel, kabelové sítě a vrchního vedení
 • údržba paspartu veřejného osvětlení
 • zajištění pravidelných revizí
 • rekonstrukce výkonově náročných svítidel
 • rozšiřování osvětlení podle potřeb města a městské části Velké Chvalovice
 
 
Pečecké 
služby, s.r.o. - idatabaze.czKomunální odpady - idatabaze.cz