Pečecké služby s.r.o.
POHOTOVOST
VODOVOD, KANALIZACE +420 737 282 715
+420 737 282 718

V případě problémů v oblasti zásobování vodou a odvádění vod odpadních (prasklé potrubí, únik vody, prosakování, přerušení dodávky vody, nízký nebo vysoký tlak vody apod.)
V pracovní době je možné volat i kancelář PS s.r.o. - podrobné kontakty

Pečecké služby s.r.o.

Kancelář dispečink- objednávky, poruchy, pokladna: Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709

Cena vodného a stočného od 1. 1. 2020

Dne 18. 12. 2019 vzalo Zastupitelstvo města Pečky na vědomí cenu vodného a stočného od 1. 1. 2020.

Z důvodu snížení příslušné sazby DPH se tímto mimořádně mění termín odečtu vodoměrů, kdy se původní termín k 31. 3. 2020 mění k 30. 4. 2020. Ke spotřebě za toto období bude připočtena sazba 15 % DPH. Další termín odečtu vodoměrů bude pokračovat dle zvyklostí k 30. 6. 2020, a ke spotřebě za měsíce květen a červen 2020 bude připočtena již nižší sazba 10 % DPH. Děkujeme za pochopení.

 

Cena bez DPH (Kč/m3)

Cena s DPH 15 % (Kč/m3)

Vodné

37,50 Kč

43,13 Kč

Stočné

37,50 Kč

43,13 Kč

Celkem

Vodné a Stočné

75,00 Kč

86,25 Kč

                                                                                         

                                     

 

 


Ukončení svozu bioodpadů

Na základě dohody se zástupci města informujeme, že svoz bioodpadů z domácností byl pro rok 2019 ukončen v listopadu. Další svoz proběhne až v březnu roku 2020, přesný termín bude včas sdělen.


Odpady ve Velkých Chvalovicích

Na základě poklesu četnosti a množství předávaného odpadu bude od 1. 11. 2019 upraven harmonogram mobilního svozu odpadu ve Velkých Chvalovicích. Místo každé soboty budete nově moci každou 1. sobotu v měsíci od 8 do 10 hodin předávat odpady za přítomnosti zaměstnance Pečeckých služeb s.r.o.

Nový harmonogram mobilního svozu odpadu je tedy:

 2. listopadu 2019 od 8 do 10 hodin

7. prosince 2019 od 8 do 10 hodin

4. ledna 2020 od 8 do 10 hodin

1. února 2020 od 8 do 10 hodin

7. března 2020 od 8 do 10 hodin

 Po tomto období bude četnost a množství předávaného odpadu dále vyhodnocena a případně upraven harmonogram.

  Připomínáme, že pro předávání odpadu můžete nadále využívat sběrný dvůr v Pečkách.

Aktuální schválená provozní doba sběrného dvora v Pečkách je:

středa             13:00 - 16:00 hod,

sobota             08:00 - 14:00 hod.


Sdružení komunálních služebJsme členy Sdružení komunálních služeb

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.