Pečecké služby s.r.o.

Pečecké služby s.r.o.

KANCELÁŘ DISPEČINK OBJEDNÁVKY, PORUCHY, POKLADNA
Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709

POHOTOVOST

VODOVOD, KANALIZACE +420 737 282 715
+420 737 282 718


INFORMACE K OBEZŘETNÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

V souvislosti s nouzovým stavem Vás upozorňujeme na obezřetné nakládání s odpadem.

Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou přímo infekční nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu, pokud budou vloženy do plastového obalu, který bude následně vložen do dalšího plastového obalu a zavázán.

Všechny domácnosti, které jsou přímo infekční nebo v karanténě, musí svůj veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) ukládat do pytlů, zavázané pytle ošetřit dezinfekčním prostředkem (pokud je pytel slabší, ošetřit dezinfekčním prostředkem a vložit do druhého pytle, který také ošetřit dezinfekčním prostředkem) a výhradně odkládat do směsného komunálního odpadu (neshromažďovat pro následný odnos do sběrných míst s kontejnery na tříděný odpad). V případě, kdy Vaše nádoby na směsný komunální odpad nebudou kapacitně stačit na veškerý netříděný odpad, budeme během nouzového stavu sbírat i pytle umístěné vedle Vašich nádob.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční, se nic v nakládání s odpady (třídění atd.) nemění, pokud nepoužijí jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory), viz. výše.

Děkujeme za spolupráci.hlavní stránka