Pečecké služby s.r.o.

Pečecké služby s.r.o.

KANCELÁŘ DISPEČINK OBJEDNÁVKY, PORUCHY, POKLADNA
Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709

POHOTOVOST

VODOVOD, KANALIZACE +420 737 282 715
+420 737 282 718


SVOZ BIOODPADU Z DOMÁCNOSTÍ V ROCE 2021

Vzhledem ke stávajícím klimatickým podmínkám se mění harmonogram svozu bioodpadů z domácností v roce 2021.

Mimořádný svoz bioodpadů z domácností se uskuteční v úterý 2. března 2021.

Pravidelný svoz bioodpadů z domácností bude zahájen v úterý 6. dubna 2021 a dále bude probíhat každé úterý i ve dnech státních svátků, až do 30. listopadu 2021. Nadále zůstává svoz i v zimních měsících (prosinec 2021, leden – únor 2022), který probíhá 1x měsíčně, a to vždy v první úterý v každém kalendářním měsíci. V případě změny klimatických podmínek (teplot pod bodem mrazu) by byl svoz bioodpadů dočasně přerušen, a svoz by se neuskutečnil. Pro aktuální informace sledujte náš web www.pececkesluzby.cz, náš facebookový profil „Pečecké služby s.r.o“, popř. web města.

Žádáme občany, aby sběrné nádoby na bioodpady přistavili nejpozději v den svozu do 4:00 hodin k příjezdové komunikaci umožňující průjezd popelářského vozidla.


hlavní stránka