Pečecké služby s.r.o.

Pečecké služby s.r.o.

KANCELÁŘ DISPEČINK OBJEDNÁVKY, PORUCHY, POKLADNA
Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709

POHOTOVOST

VODOVOD, KANALIZACE +420 737 282 715
+420 737 282 718


SVOZU BIOODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ V ROCE 2021

Dne 1. 12. 2020 skončil každotýdenní svoz bioodpadů z domácností.
 
V roce 2021 budeme pokračovat se svozem bioodpadů z domácností, kdy nadále bude svozový den bioodpadů z domácností v úterý.
Každotýdenní svoz bioodpadů z domácností bude zahájen v úterý 9. března 2021 a dále bude probíhat každé úterý i ve dnech státních svátků až do 7. prosince 2021.
 
V zimním období leden – únor 2021, kdy je produkce bioodpadů nižší a jsou i jiné klimatické podmínky, bude svoz probíhat 1x měsíčně, a to vždy v první úterý v každém kalendářním měsíci, tedy 5. ledna 2021 a 2. února 2021. V případě změny klimatických podmínek (teplot pod bodem mrazu) by byl svoz bioodpadů dočasně přerušen, a svoz by se neuskutečnil. Pro aktuální informace sledujte náš web www.pececkesluzby.cz, náš facebookový profil „Pečecké služby s.r.o“, popř. web města.
 
Žádáme občany, aby sběrné nádoby na bioodpady přistavily nejpozději v den svozu do 4:00 hodin k příjezdové komunikaci umožňující průjezd popelářského vozidla.

hlavní stránka