Pečecké služby s.r.o.

Pečecké služby s.r.o.

KANCELÁŘ DISPEČINK OBJEDNÁVKY, PORUCHY, POKLADNA
Telefon: +420 321 785 055
Mobil:+420 737 282 709

INFORMACE PRO ODBĚRATELE - ZPROVOZNĚNÍ ÚPRAVNY VODY PEČKY

Od 25. 3. 2024 je zprovozněna nová úpravna vody v Pečkách.
 
Majitelé nemovitostí, kteří dosud upravovali dodávanou pitnou vodu vlastní domovní úpravnou pitné vody, případně jinou úpravou ke snížení tvrdosti, doporučujeme kontaktovat jejich dodavatele domovní úpravny vody s tím, že došlo ke zprovoznění úpravny vody v Pečkách, a změnily se tím parametry dodávané pitné vody od nás jako provozovatele vodovodu.
 

Je potřeba upravit vstupní parametry dodávané pitné vody:

Parametr    Původní hodnota dodávané pitné vody       Nová hodnota dodávané pitné vody   
Suma vápníku a hořčíku 6,75 mmol/l  2,89 mmol/l
El. konduktivita  130 mS/m  63,6 mS/m
Vápník  195 mg/l  89,4 mg/l
Hořčík 45,8 mg/l   16 mg/l
Dusičnany  43 mg/l  20,4 mg/l
Sírany  255 mg/l  107 mg/l
Železo  0,8 mg/l  0,04 mg/l

 

V případě, že by bylo potřeba doplnit ještě nějaké hodnoty, tak nás kontaktujte.

Informaci zároveň zveřejníme na našem facebookovém profilu, a také bude přiložena k vyúčtování vodného a stočného za 1Q 2024.

Předem děkujeme za spolupráci.


hlavní stránka