Pečecké služby s.r.o.
POHOTOVOST
VODOVOD, KANALIZACE +420 737 282 715
+420 737 282 718

V případě problémů v oblasti zásobování vodou a odvádění vod odpadních (prasklé potrubí, únik vody, prosakování, přerušení dodávky vody, nízký nebo vysoký tlak vody apod.)
V pracovní době je možné volat i kancelář PS s.r.o. - podrobné kontakty

Pečecké služby s.r.o.

Kancelář dispečink- objednávky, poruchy, pokladna: Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709

Údržba zeleně

Technické služby provádí postřiky proti plevelům ve městě Pečky a ve Velkých Chvalovicích většinou v době od května do září. Postřik se provádí Roundupem Biaktiv, který se používá v zemědělství, lesnictví na veřejné plochy i vodní toky a plochy.

Přípravek se používá jako 3% roztok, působí výhradně na enzymatický systém rostlin a je určený k hubení širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů. Roundup Biaktiv je ekologicky nejšetrnější herbicid.
Údržba zeleně

Údržba zeleně

Údržba zeleně