Pečecké služby s.r.o.

Pečecké služby s.r.o.

KANCELÁŘ DISPEČINK OBJEDNÁVKY, PORUCHY, POKLADNA
Telefon: +420 321 785 055
Mobil:+420 737 282 709

Detekce inženýrských sítí v okolí města Pečky

Provádíme detekci a lokalizaci inženýrských sítí (energetických, telekomunikačních, vodárenských…) vedených pod povrchem země a určení místa poruchy kabelů. Pomocí moderního profesionálního multifrekvenčního lokátoru Vivax vLocPro.

Pomocí vysílače obsluha může měřit hodnotu odporu kabelu vůči zemi a zjistit tak, která z žil kabelu je nejvíce poškozena a na které tak bude nejlépe lokalizována hledaná porucha.

Vytyčením inženýrských sítí se v naprosté většině případů eliminuje možnost potenciální nehody při zemních pracích, kdy může realizátor prací toto vedení poškodit. Omezte možnost zbytečných nákladů (finančních ztrát) za opravy poškozených inženýrských sítí nebo za zbytečně provedené práce v místech, kde žádné inženýrské sítě nevedou. Nespoléhejte jen na liniové nákresy a neriskujte!

Kontakt: 737 282 719 pan Žalud
Detekce inženýrských sítí

Detekce inženýrských sítí

hlavní stránka