Pečecké služby s.r.o.

Pečecké služby s.r.o.

KANCELÁŘ DISPEČINK OBJEDNÁVKY, PORUCHY, POKLADNA
Telefon: +420 321 785 055
Mobil:+420 737 282 709

Plakátovací plochy

Výlep plakátů

plakáty prosíme předávat nejpozději v úterý do 12 hod, materiál předaný po tomto datu, bude vylepen v dalším týdnu

 • Plakátovací plochy: 5 míst - obvyklý cyklus 1x týdně v úterý
  1. Tř. Jana Švermy u EKO vody
  2. bus nádraží
  3. před vlakovým nádražím
  4. ul. 5.května
  5. Ke Hřišti – Velké Chvalovice
 • Ceny jsou uvedeny za kus.
 • Bližší informace a ceny získáte na tel. +420 737 282 709.

Ceník platný od roku 2023.

FormátSazbas DPH
A516,- Kč19.36,- Kč
A421,- Kč25.41,- Kč
A335,- Kč42.35,- Kč
A248,- Kč58.08,- Kč
A169,- Kč83.49,- Kč
dolep16,- Kč19.36,- Kč

Zdarma: Akce pro děti bez výběru vstupného.

Reklamní plochy

Při umístění informačního a reklamního zařízení na sloupy veřejného osvětlení s platností od 1. 5. 2019, se postupuje dle těchto zásad:
Žádost k umístění informačního a reklamního zařízení na sloupy veřejného osvětlení je podávána na Pečecké služby s.r.o. (dále jen „PS“). Informační a reklamní zařízení musí být na sloupech veřejného osvětlení umístěno v min. výšce 2,5 metru nad zemí, v případě převěsů v min. výšce 4,0 metru nad zemí. Informační a reklamní zařízení nesmí být v místech křižovatek silnic a místních komunikací a nesmí být společně na jednom sloupu VO s dopravním značením.

Roční výše úhrady:
Informační a reklamní zařízení umístěné na sloupu veřejného osvětlení, na zábradlí:
do 0,2 m21.500,- Kč / rok + DPH v zákonné výši
do 0,5 m22.500,- Kč / rok + DPH v zákonné výši

Reklama – převěs na sloupech veřejného osvětlení:

 • Za každý započatý 1 m2, plochy převěsu 3.500,- Kč / rok + DPH v zákonné výši.

Reklama – převěs na sloupech veřejného osvětlení (jednorázové akce do 30 dnů):

 • Za každý započatý 1 m2, plochy převěsu 25,- Kč / den + DPH v zákonné výši.
V případě čerpání služby pouze v části roku bude počítáno s alikvotní části příslušné roční výše úhrady.
reklamní plocha

reklamní plocha

reklamní plocha