Pečecké služby s.r.o.

Pečecké služby s.r.o.

KANCELÁŘ DISPEČINK OBJEDNÁVKY, PORUCHY, POKLADNA
Telefon: +420 321 785 055
Mobil:+420 737 282 709

Kanalizace Dobřichov

Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že na jednání valné hromady naší společnosti konaného dne 05. 12. 2022 byly od 1. 1. 2023 schváleny níže uvedené ceny vodného a stočného.

Cena stočného pro rok 2023:

 Cena bez DPH (Kč/m3)cena s DPH 10 % (Kč/m3)
Stočné47,55 Kč52,31 Kč

Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Vlastníkem vodovodní či kanalizační přípojky je dle zákona o vodovodech a kanalizacích majitel pozemku nebo stavby připojené na vodovod a/nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak.

Postup pro zřízení nové kanalizační přípojky je uveden v Průvodci odběratele.

Dokumenty ke stažení