Pečecké služby s.r.o.

Pečecké služby s.r.o.

KANCELÁŘ DISPEČINK OBJEDNÁVKY, PORUCHY, POKLADNA
Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709

POHOTOVOST

VODOVOD, KANALIZACE +420 737 282 715
+420 737 282 718


AKTUALITY

ODPADY VE VELKÝCH CHVALOVICÍCH

Na základě vyhodnocení počtu přijímaných odpadů ve Velkých Chvalovicích tímto prodlužujeme stávající harmonogram přistavovaných kontejnerů. Každou 1. sobotu v měsíci od 8 do 10 hodin můžete...

více

OBSLUHA POPELÁŘSKÉHO VOZIDLA - POPELÁŘ

Hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na pozici OBSLUHA POPELÁŘSKÉHO VOZIDLA - POPELÁŘ na hlavní pracovní poměr.   Náplň práce: obsluha moderního popelářského vozidla pro svoz...

více

VÍKENDOVÝ VÝDEJ NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD DO DOMÁCNOSTÍ

Od 1. října 2021 nabízíme víkendový výdej nádob na tříděný odpad do domácností, který bude probíhat na sběrném dvoře. Před samotným odběrem nádob ze sběrného dvora je třeba...

více

ROZŠÍŘENÍ ODDĚLENÉHO SBĚRU PAPÍRU A PLASTU Z DOMÁCNOSTÍ

Město Pečky uspělo se žádostí o dotaci na rozšíření separace odpadů a obdrželo od Státního fondu životního prostředí ČR částku ve výši 2.530.110,- Kč. Z těchto prostředků jsou pořízeny...

více

POŘÍZENÍ UŽITKOVÉHO ELEKTROMOBILU PRO PEČECKÉ SLUŽBY S.R.O.

Společnost Pečecké služby s.r.o. intenzivně vnímá nárůst dopravy a její negativní dopady na zdraví obyvatel a životního prostředí. Doprava je jedním z největších znečišťovatelů...

více

SVOZ BIOODPADU Z DOMÁCNOSTÍ V ROCE 2021

Vzhledem ke stávajícím klimatickým podmínkám se mění harmonogram svozu bioodpadů z domácností v roce 2021. Mimořádný svoz bioodpadů z domácností se uskuteční...

více

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2021

Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že na jednání valné hromady naší společnosti konaného dne 30. 11. 2020 byly od 1. 1. 2021 schváleny níže uvedené ceny vodného a...

více

Sdružení komunálních služeb
Jsme členy
Sdružení komunálních služeb
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.