Pečecké služby s.r.o.
POHOTOVOST
VODOVOD, KANALIZACE +420 737 282 715
+420 737 282 718

V případě problémů v oblasti zásobování vodou a odvádění vod odpadních (prasklé potrubí, únik vody, prosakování, přerušení dodávky vody, nízký nebo vysoký tlak vody apod.)
V pracovní době je možné volat i kancelář PS s.r.o. - podrobné kontakty

Pečecké služby s.r.o.

Kancelář dispečink- objednávky, poruchy, pokladna: Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709

Odpady ve Velkých Chvalovicích

Vzhledem k opadajícímu zájmu občanů a také v důsledku nařízení vlády o omezeném pohybu občanů bude od 1. 4. 2020 zrušen mobilní svoz odpadů vedle bývalé hasičské zbrojnice ve Velkých Chvalovicích. O případném znovuzavedení budete včas informováni. Odpady je možné předávat do sběrného dvora v Pečkách v provozní době.

 Připomínáme, že aktuální schválená provozní doba sběrného dvora v Pečkách je: 

středa             13:00 - 16:00 hod,

sobota             08:00 - 14:00 hod.


Provoz a opatření na sběrném dvoře v Pečkách během nouzového stavu

Sběrný dvůr v Pečkách zůstává otevřený dle své provozní doby !

Dle vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu není sběrný dvůr maloobchodem. Sběrný dvůr je místo určené obcí ke shromažďování, sběru vytříděných a nebezpečných složek komunálních odpadů. Jedná se o materiál a odpad, který lze znovu použít (recyklovat) nebo jej je nutné odstranit podle platné legislativy a šetrně vůči životnímu prostředí (Zákon o ochraně přírody a krajiny).

K provozu sběrného dvora uvádíme, že vzhledem k nouzovému stavu bude obsluha sběrného dvora korigovat vstup pro počet max. 5 lidí v daný okamžik, a pouze se zahalenými ústy a nosem.

Děkujeme za pochopení.


Úprava provozní doby během vládního nařízení

Během vládního nařízení od 16. 3. 2020 00.00 hod. do 1. 4. 2020 06.00 hod. upravujeme provozní dobu na:

Pondělí od 8 do 11 hodin

Středa od 12 do 15 hodin

Mimo tuto provozní dobu můžete využít telefonických či mailových kontaktů uvedených v záložce Kontakty.

Děkujeme za pochopení.


Svoz bioodpadů z domácností v roce 2020

Svoz bioodpadů z domácností bude zahájen v úterý 10. března 2020 a dále bude probíhat každé úterý i ve dnech státních svátků. Nově se zavádí svoz i v zimních měsících (prosinec, leden, únor). V zimních měsících bude svoz probíhat 1x měsíčně, a to vždy v první úterý v každém kalendářním měsíci.


Cena vodného a stočného od 1. 1. 2020

Dne 18. 12. 2019 vzalo Zastupitelstvo města Pečky na vědomí cenu vodného a stočného od 1. 1. 2020.

Z důvodu snížení příslušné sazby DPH se tímto mimořádně mění termín odečtu vodoměrů, kdy se původní termín k 31. 3. 2020 mění k 30. 4. 2020. Ke spotřebě za toto období bude připočtena sazba 15 % DPH. Další termín odečtu vodoměrů bude pokračovat dle zvyklostí k 30. 6. 2020, a ke spotřebě za měsíce květen a červen 2020 bude připočtena již nižší sazba 10 % DPH. Děkujeme za pochopení.

 

Cena bez DPH (Kč/m3)

Cena s DPH 15 % (Kč/m3)

Vodné

37,50 Kč

43,13 Kč

Stočné

37,50 Kč

43,13 Kč

Celkem

Vodné a Stočné

75,00 Kč

86,25 Kč

                                                                                         

                                     

 

 


Sdružení komunálních služebJsme členy Sdružení komunálních služeb

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.