Pečecké služby s.r.o.
POHOTOVOST
VODOVOD, KANALIZACE +420 737 282 715
+420 737 282 718

V případě problémů v oblasti zásobování vodou a odvádění vod odpadních (prasklé potrubí, únik vody, prosakování, přerušení dodávky vody, nízký nebo vysoký tlak vody apod.)
V pracovní době je možné volat i kancelář PS s.r.o. - podrobné kontakty

Pečecké služby s.r.o.

Kancelář dispečink- objednávky, poruchy, pokladna: Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709

Odpady ve Velkých Chvalovicích

V rámci infrastruktury odpadového hospodářství Peček bude od 1. 6. 2019 nahrazeno stávající sběrné místo vedle bývalé hasičské zbrojnice ve Velkých Chvalovicích mobilním svozem odpadů. Každou sobotu budete moci od 8 do 10 hodin předávat odpady za přítomnosti zaměstnance Pečeckých služeb s.r.o. Bude možné předávat 2 druhy odpadů, po dobu června 2019 budou přistavovány kontejnery na objemný odpad (starý nábytek, koberce, umyvadla, matrace, dveře atp.) a na větší větve (tráva a listí patří do nádob na bioodpad). Zároveň budete moci našemu zaměstnanci předat svůj požadavek na úpravu přistavovaného druhu odpadu. Po vyhodnocení budete informováni o harmonogramu mobilního svozu pro červenec 2019. Všechny ostatní jiné druhy odpadů je samozřejmě možno předávat do sběrného dvora v provozní době.

Připomínáme, že aktuální schválená provozní doba sběrného dvora je:

středa 13:00 - 16:00 hod,
sobota 08:00 - 14:00 hod.


Jak nakládat s použitými pneumatikami?

Od 1. 1. 2017 nevybíráme pneumatiky, pro které byl vytvořen samostatný státní kolektivní systém zpětného odběru pneumatik. Zpětný odběr je financován účastnickým poplatkem a konkrétně je promítnut jako součást pořizovací ceny pneumatiky. Je tedy možné pneumatiky zanechat přímo v pneuservisu, kde pořizujete nové nebo je necháte vyměnit, bez disků, a v rámci možností čisté, popř. u pneuservisů zapojených do zpětného odběru. Konkrétně např. v Pečkách se jedná o subjekty Autocentrum Douša s.r.o., ul. Žerotínova, a nebo p. Richarda Vavřicha, ul. Hellichova. Více informací naleznete na webových stránkách provozovatele zpětného odběru pneumatik www.eltma.cz.


Sdružení komunálních služebJsme členy Sdružení komunálních služeb

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.