Pečecké služby s.r.o.
POHOTOVOST
VODOVOD, KANALIZACE +420 737 282 715
+420 737 282 718

V případě problémů v oblasti zásobování vodou a odvádění vod odpadních (prasklé potrubí, únik vody, prosakování, přerušení dodávky vody, nízký nebo vysoký tlak vody apod.)
V pracovní době je možné volat i kancelář PS s.r.o. - podrobné kontakty

Pečecké služby s.r.o.

Kancelář dispečink- objednávky, poruchy, pokladna: Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709

Tříděný odpad

STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD:

Na tříděný komunální odpad je k 1. 1. 2019 v Pečkách určeno 41 volně přístupných stanovišť rozmístěných po celém území města (bílé a barevné sklo, papír, plasty a tetrapack).

Harmonogram svozů:
  • Bílé a barevné sklo se odváží 1x za kvartál.
  • Papír a plasty se odváží 2x týdně vždy v úterý a v pátek.
  • Tetrapack se odváží 1x za 14 dní.

Nově je možné ukládat tříděný kovový odpad do kontejnerů,
které jsou umístěny na stanovištích:
  1. Jeronýmova
  2. Přátelství
  3. Žerotínova
  4. Grégrova
  5. Ke Hřišti, Velké Chvalovice