Pečecké služby s.r.o.

Pečecké služby s.r.o.

KANCELÁŘ DISPEČINK OBJEDNÁVKY, PORUCHY, POKLADNA
Telefon: +420 321 785 055
Mobil:+420 737 282 709

Kanalizace Dobřichov

Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že na jednání valné hromady naší společnosti konaného dne 18. 12. 2023 byly od 1. 1. 2024 schváleny níže uvedené ceny vodného a stočného.

Cena stočného pro rok 2024:

 Cena bez DPH (Kč/m3)cena s DPH 12 % (Kč/m3)
Stočné60,14 Kč67,36 Kč

Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Vlastníkem vodovodní či kanalizační přípojky je dle zákona o vodovodech a kanalizacích majitel pozemku nebo stavby připojené na vodovod a/nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak.

Postup pro zřízení nové kanalizační přípojky je uveden v Průvodci odběratele.

Dokumenty ke stažení

Soubory ke stažení

Průvodce odběratele

hlavní stránka