Pečecké služby s.r.o.

Pečecké služby s.r.o.

KANCELÁŘ DISPEČINK OBJEDNÁVKY, PORUCHY, POKLADNA
Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709

POHOTOVOST

VODOVOD, KANALIZACE +420 737 282 715
+420 737 282 718


Kanalizace Dobřichov

Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že na jednání valné hromady naší společnosti konaného dne 29. 11. 2021 bylo schváleno, že od pro rok 2022 bude účtována níže uvedená cena vodného a stočného.

Cena stočného pro rok 2022:

 Cena bez DPH (Kč/m3)cena s DPH 10 % (Kč/m3)
Stočné40,30 Kč44,33 Kč

Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Vlastníkem vodovodní či kanalizační přípojky je dle zákona o vodovodech a kanalizacích majitel pozemku nebo stavby připojené na vodovod a/nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak.

Postup pro zřízení nové kanalizační přípojky je uveden v Průvodci odběratele.

Dokumenty ke stažení