Pečecké služby s.r.o.

Pečecké služby s.r.o.

KANCELÁŘ DISPEČINK OBJEDNÁVKY, PORUCHY, POKLADNA
Telefon: +420 321 785 055
Mobil:+420 737 282 709

Vodovody a kanalizace Ratenice

Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že na jednání valné hromady naší společnosti konaného dne 18. 12. 2023 byly od 1. 1. 2024 schváleny níže uvedené ceny vodného a stočného.

Cena vodného a stočného pro rok 2024:

 Cena bez DPH (Kč/m3)cena s DPH 12 % (Kč/m3)
Vodné59,30 Kč66,42 Kč
Stočné60,14 Kč67,36 Kč
Celkem
V+S119,44 Kč 133,78 Kč

Vodovodní a kanalizační přípojky

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, pokud není instalován vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu.
Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Vlastníkem vodovodní či kanalizační přípojky je dle zákona o vodovodech a kanalizacích majitel pozemku nebo stavby připojené na vodovod a/nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak.

Postup pro zřízení nové vodovodní nebo kanalizační přípojky je uveden v Průvodci odběratele.

Zálivkový vodoměr

Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace (např. na zalévání zahradní zeleně, popř. napouštění bazénu) a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, lze snížení stočného řešit osazením podružného vodoměru. Odběratel může požádat o osazení podružného vodoměru pro měření spotřebovaného množství vody nevypuštěné do kanalizace. Množství odebrané vody naměřené na podružném vodoměru, bude pak podkladem pro výpočet odečtu stočného.

  1. Odběratel požádá provozovatele o snížení stočného, které nebylo odvedeno do kanalizace - formulář.
  2. Dodávku a osazení podružného vodoměru provádějí naši zaměstnanci na základě objednávky odběratele na jeho náklady.

Ceník prací:

instalace vodoměru včetně plombování 1350,- Kč + DPH

Dokumenty ke stažení


hlavní stránka