Pečecké služby s.r.o.

Pečecké služby s.r.o.

KANCELÁŘ DISPEČINK OBJEDNÁVKY, PORUCHY, POKLADNA
Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709

POHOTOVOST

VODOVOD, KANALIZACE +420 737 282 715
+420 737 282 718


Plakátovací plochy

Výlep plakátů

plakáty prosíme předávat nejpozději v úterý do 12 hod, materiál předaný po tomto datu, bude vylepen v dalším týdnu

 • Plakátovací plochy: 5 míst - obvyklý cyklus 1x týdně v úterý
  1. Tř. Jana Švermy u EKO vody
  2. bus nádraží
  3. před vlakovým nádražím
  4. ul. 5.května
  5. Ke Hřišti – Velké Chvalovice
 • Ceny jsou uvedeny za kus.
 • Bližší informace a ceny získáte na tel. +420 737 282 709.

Ceník platný od roku 2018.

FormátSazbas DPH
A510,- Kč12,- Kč
A415,- Kč18,- Kč
A325,- Kč30,- Kč
A235,- Kč42,- Kč
A150,- Kč61,- Kč
dolep10,- Kč12,- Kč

Zdarma: Akce pro děti bez výběru vstupného.

Reklamní plochy

Při umístění informačního a reklamního zařízení na sloupy veřejného osvětlení s platností od 1. 5. 2019, se postupuje dle těchto zásad:
Žádost k umístění informačního a reklamního zařízení na sloupy veřejného osvětlení je podávána na Pečecké služby s.r.o. (dále jen „PS“). Informační a reklamní zařízení musí být na sloupech veřejného osvětlení umístěno v min. výšce 2,5 metru nad zemí, v případě převěsů v min. výšce 4,0 metru nad zemí. Informační a reklamní zařízení nesmí být v místech křižovatek silnic a místních komunikací a nesmí být společně na jednom sloupu VO s dopravním značením.

Roční výše úhrady:
Informační a reklamní zařízení umístěné na sloupu veřejného osvětlení, na zábradlí:
do 0,2 m21.200,- Kč / rok + DPH v zákonné výši
do 0,5 m22.000,- Kč / rok + DPH v zákonné výši

Reklama – převěs na sloupech veřejného osvětlení:

 • Za každý započatý 1 m2, plochy převěsu 3.000,- Kč / rok + DPH v zákonné výši.

Reklama – převěs na sloupech veřejného osvětlení (jednorázové akce do 30 dnů):

 • Za každý započatý 1 m2, plochy převěsu 20,- Kč / den + DPH v zákonné výši.
V případě čerpání služby pouze v části roku bude počítáno s alikvotní části příslušné roční výše úhrady.
reklamní plocha

reklamní plocha

reklamní plocha