Pečecké služby s.r.o.

Pečecké služby s.r.o.

KANCELÁŘ DISPEČINK OBJEDNÁVKY, PORUCHY, POKLADNA
Telefon: +420 321 785 055
Mobil:+420 737 282 709

Ceník za předání nebezpečných odpadů vyjma občanů Peček a Velkých Chvalovic

kat. číslo odpadunázev odpadukat.mjcena kč/mj
*020108Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látkyNkg17,-
*070704Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhyNkg11,-
*080111Odpadní barvy a laky obsahující rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látkyNkg16,-
*080318Tiskařský tonerOkg11,-
*080409Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látkyNkg16,-
*120112Upotřebené vosky a tukyNkg16,-
*130105Nechlorované emulzeNkg9,-
*130208Jiné motorové, převodové a mazací olejeNkg6,-
*150110Obaly obs. zbytky nebezpečných látek nebo oboly těmito látkami znečištěnéNkg17,-
*150202Absorpčví činidla, filtrační materiályNkg16,-
*160107Olejové filtryNkg12,-
*160113Brzdové kapalinyNkg20,-
*160114Nemrznoucí kapaliny obsah. nebezpečné látkyNkg14,-
*180106Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látkyNkg24,-
*200114KyselinyNkg17,-
*200115ZásadyNkg17,-
*200117FotochemikálieNkg16,-
*200121ZářivkyNkg22,-

Sběrný dvůr hlavní stránka

hlavní stránka